۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر

دانش آموختگان سال 97

کارشناسی  

دنیا

ترابی امامی

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

رضوان

نورعلیئی

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

سیده زهرا

خلیل پور

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

شیما

تقی پور

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

طلا

نیک خواه

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

عارفه

اسمعیلی

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

فاطمه

اشراقی

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

فاطمه

بخشی وسیه سری

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

فاطمه

رنگرزجدی

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

فاطمه

سعیدی نژاد

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

فاطمه

علی مهدی

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

فرشته

برزگر

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

محدثه

رهنما

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

مریم السادات

ماهوتیها

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

مهسا

عین آبادی

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

نیکا

طائی

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

یگانه

شیخ سفلی

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

زلیخا

جابر

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

حانیه

انجمی پور

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

مهسا

جهانگرد

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

دینا

زنگنه قلعه نویی

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

ریحانه

اقبالی

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

مریم

شهبازی

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

زهرا

رسائی

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

زهراسادات

حسینی

گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

لیلا

ارشدی

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

زینب

مرتضوی بلوس

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

مهسا

جهانگرد

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

مریم

شهبازی

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

ملیکا

یدائی

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

محدثه

رهنما

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

مریم السادات

ماهوتیها

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

حورا

حاجی حاتم

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

زهرا

زوبونی

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

فاطمه

جعفری

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

محجوبه سادات

چاوشی

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

یگانه

شیخ سفلی

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

عارفه

اسمعیلی

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

محدثه

قدوسی پور

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

مهسا

عین آبادی

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

نیکا

طائی

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

الهام

خوانساری رزوه

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

فاطمه

بخشی وسیه سری

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

فاطمه

رنگرزجدی

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

مریم

گودرزی تله جردی

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

نرگس سادات

شاکری

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

ریحانه

یدائی

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

مهسا

یوسفی آذرخانیان

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

زهرا

اخگری زیری

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

زهرا

توکلی

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

دنیا

ترابی امامی

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

زهرا

جوان مرد

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

زهراسادات

حسینی

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

فاطمه

طالبیان

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

ساینا

خوشدونی

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

سیده زهرا

خلیل پور

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

شیما

تقی پور

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

فاطمه

اشراقی

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

فاطمه

سعیدی نژاد

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

معصومه

کریمان

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

سعیده

مقیمی

گروه مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی

سمن

نورخلج

گروه مهندسی کامپیوتر 


تاریخ به روز رسانی:
1398/02/04
تعداد بازدید:
1584
دانش آموختگان
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.