۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر

دانش آموختگان سال 93

کارشناسی آوا مهاجر گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی آیدا محمدی جنیدی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی پریسا خزائی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی حمیده فلاح گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی حوریه سادات جمالی دینان گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ریحانه خرم رویی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا خواجه زاده مروستی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا طهماسبی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زینب قدک گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سارا استادعلی مخملباف گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سارا کریمیان گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ساینا محمدیاری نیگجه گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سمانه ابراهیمی بردر گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی غزال آشوری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه ابراهیمی قمی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه امینی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه پارسانیا گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فرزانه رستگار گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی گلنوش صارمی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی محبوبه گل وردی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مرجان زارعی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم پورعبادی خطبه سرا گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم علی اکبر گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم مسعودی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مطهره بهروزپناه گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مطهره زمانی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مهسا شیخ حسنی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی نوشین خاکی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی هانیه روحانی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی هانیه شفیعی ثابت گروه مهندسی کامپیوتر

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/25
تعداد بازدید:
703
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.