۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۸ تير
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلي_فنی مهندسیمنو اصلي_فنی مهندسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
گروه مهندسی کامپیوتر
گروه مهندسی برق
گروه مهندسی عمران
گروه مهندسی مکانیک
گروه مهندسی صنایع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انجمن ها</span>انجمن ها
آشنايي با انجمن‏هاي علمي‏ دانشجويي
انجمن علمی، دانشجویی مهندسی کامپیوتر
انجمن علمی، دانشجویی مهندسی برق
انجمن علمی، دانشجویی مهندسی مکانیک
انجمن علمی، دانشجویی مهندسی صنایع
انجمن علمی، دانشجویی مهندسی عمران
انجمن IEEE
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجویی و فرهنگی</span>دانشجویی و فرهنگی
فرم های امور دانشجویی
دانشجوی نمونه
آئین نامه های فرهنگی
فعالیت های فرهنگی دانشکده
فرم های معاونت فرهنگی
فرآیندهای معاونت فرهنگی
کمیته انضباطی معاونت دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
اساتید بازنشسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
ارتباط مستقیم با ریاست دانشکده
شماره های تماس دانشکده
ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات
Collapse منو دومنو دو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشكده</span>درباره دانشكده
تاریخچه
افتخارات اعضای هیات علمی
چشم انداز و اهداف
نمودار سازماني
معاونین و مدیران
شوراها و کارگروه های تخصصی
رشته ها و مقاطع تحصيلي
منشور اخلاقي
برنامه راهبردي و عملياتي
ارتباط با رياست دانشكده
ارتباط با دانشكده
روسای پیشین
مجموعه تصاوير
مجموعه صوت
آئین نامه های فرهنگی
افتخارات دانشجویان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
معاون آموزشي
وظايف آموزش
راهنماي آموزشي جديدالورود
دانش آموختگان
آیین نامه آموزشی کارشناسی
آیین نامه آموزشی دکتری
آیین نامه امتحانات
فرم های کارشناسی
فرم های کارشناسی ارشد
فرم های دکتری
فرم های داخلی دانشکده
فرآیندهای تحصیلات تکمیلی
فرآیندهای کارشناسی
اخبار و اطلاعيه هاي استعداد درخشان
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
اخبار دفاعيه ها
عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
اعضای شورای پژوهشی
استعداد درخشان
اطلاعیه بورس های تحصیلی
فراخوان پذیرش استعدادهای درخشان
برگزاری ترم تابستانی دانشگاه های سراسر کشور
Collapse امور پژوهشي و اجراييامور پژوهشي و اجرايي
مشخصات اعضا شورای پژوهشی
نشريات
پژوهشگران برتر
آیین نامه ها، فرم ها و فرایندهای پژوهشی
اعتبارهاي پژوهشي (گرنت)
هسته پژوهش
فرصت مطالعاتی
انتشارات
طرح هاي پژوهشي مصوب اعضاء هيات علمي
فرایند تایید فعالیت های پژوهشی در سامانه گلستان
ارتباط با صنعت
طرح های پسا دکتری
کرسی های ترویجی، نظریه پردازی، نقد و نوآوری
اخبار پژوهش
آیین نامه های فرهنگی
چکیده ی مقالات اساتید دانشکده
طرح درون سازمانی
اخبار و اطلاعیه های امور بین الملل
معاون پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اجرايي و فرهنگي</span>امور اجرايي و فرهنگي
معاون اجرايي
انجمن علمي، دانشجويي مهندسي مكانيك
فرم ها
Collapse منو گروه کامپیوترمنو گروه کامپیوتر
درباره گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید گروه
برنامه کلاسها
اعضای هیات علمی
برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (تفکیک شده)
برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
برنامه ترم بندی گروه
طرح درس
Collapse منو گروه برقمنو گروه برق
درباره گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده ترم
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید گروه
برنامه کلاسها
اعضای هیات علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (تفکیک شده)</span>برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (تفکیک شده)
کارشناسی
برنامه 8 ترم گروه
برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
طرح درس
Collapse منو گروه مهندسی عمرانمنو گروه مهندسی عمران
درباره گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید گروه
اعضای هیات علمی
برنامه کلاس ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (تفکیک شده)</span>برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (تفکیک شده)
کارشناسی
برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
برنامه 8 ترم گروه
طرح درس
Collapse منو گروه مهندسی مکانیکمنو گروه مهندسی مکانیک
درباره گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید گروه
برنامه کلاسها
اعضای هیات علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (تفکیک شده)</span>برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (تفکیک شده)
کارشناسی
برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
برنامه 8 ترم گروه
طرح درس
Collapse منو گروه مهندسی صنایعمنو گروه مهندسی صنایع
درباره گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید گروه
اعضای هیات علمی
برنامه کلاسها
برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (تفکیک شده)
برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
برنامه 8 ترم گروه
طرح درس
Collapse انجمنIEEEانجمنIEEE
معرفی
توانمندی ها و مهارت ها
برنامه های در دست اجرا
گزارش عملکرد ترمی
استاد مشاور
دبیر انجمن
نحوه عضویت
راه های ارتباطی
Collapse انجمن مکانیکانجمن مکانیک
معرفی
توانمندی ها و مهارت ها
برنامه های در دست اجرا
گزارش عملکرد ترمی
استاد مشاور
دبیر انجمن
نحوه عضویت
راه های ارتباطی
Collapse انجمن عمرانانجمن عمران
معرفی
توانمندی ها و مهارت ها
برنامه های در دست اجرا
گزارش عملکرد ترمی
استاد مشاور
دبیر انجمن
نحوه عضویت
راه های ارتباطی
Collapse انجمن صنایعانجمن صنایع
معرفی
توانمندی ها و مهارت ها
برنامه های در دست اجرا
گزارش عملکرد ترمی
استاد مشاور
دبیر انجمن
نحوه عضویت
راه های ارتباطی
Collapse انجمن برقانجمن برق
معرفی
توانمندی ها و مهارت ها
برنامه های در دست اجرا
گزارش عملکرد ترمی
استاد مشاور
دبیر انجمن
نحوه عضویت
راه های ارتباطی
Collapse انجمنITانجمنIT
معرفی
توانمندی ها و مهارت ها
برنامه های در دست اجرا
گزارش عملکرد ترمی
استاد مشاور
دبیر انجمن
نحوه عضویت
راه های ارتباطی
Collapse انجمن کامپیوترانجمن کامپیوتر
معرفی
توانمندی ها و مهارت ها
برنامه های در دست اجرا
گزارش عملکرد ترمی
استاد مشاور
دبیر انجمن
نحوه عضویت
راه های ارتباطیدانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.