۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد

معاونین و مدیران

 
 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
محمدحسین هاشمی نژاد
پست الکترونیکی smh.hasheminejad@Alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم :
داخلی : 2177

 
 معاون پژوهشی و اجرایی
فریبرز موسوی مدنی
پست الکترونیکی : mosavif@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم :
داخلی : 2113
 دکتر فریبرز موسوی مدنی معاون پژوهشی و اجرایی
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
محمدرضا کیوانپور
پست الکترونیکی : keyvanpour@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم :
داخلی : 2150
 دکتر محمد رضا کیوانپور مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
 مدیر گروه مهندسی برق
امیره سید فرجی
پست الکترونیکی: sfaraji@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم :
داخلی : 2176
 دکتر امیره سید فرجی مدیر گروه مهندسی برق
مدیر گروه مهندسی مکانیک
فرزانه اجاق نژاد
پست الکترونیکی : f.ojaghnezhad@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم :
داخلی : 2174
 دکتر فرزانه اجاق نژاد مدیر گروه مهندسی مکانیک
مدیر گروه مهندسی عمران
فرزانه اجاق نژاد
پست الکترونیکی : f.ojaghnezhad@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم :
داخلی : 2174
 دکتر فرزانه اجاق نژاد مدیر گروه مهندسی عمران
مدیر گروه مهندسی صنایع
پرویز فتاحی
پست الکترونیکی : p.fattahi@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 
داخلی : 2191
 دکتر پرویز فتاحی مدیر گروه مهندسی صنایع
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/12
تعداد بازدید:
9610
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.