۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۸ تير

ریاست دانشکده

 
 
 

 سایر راه های ارتباطی:
• آدرس ایمیل جهت مکاتبه ی اساتید:          profideas@alzahra.ac.ir
• آدرس ایمیل جهت مکاتبه ی پرسنل اداری: emplideas@alzahra.ac.ir
• آدرس ایمیل جهت مکاتبه ی دانشجویان:    studideas@alzahra.ac.ir  

 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1399/05/14
تعداد بازدید:
8948
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.