۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
ریاست دانشکده
دکتر جعفر باقری نژاد ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا

 جعفر باقری نژاد
مرتبه: دانشیار
شماره تماس مستقیم:
شماره فاکس: 88617537
داخلی: 2178
پست الکترونیکی: jbagheri@alzahra.ac.ir

 
 

 سایر راه های ارتباطی:
• آدرس ایمیل جهت مکاتبه ی اساتید:          profideas@alzahra.ac.ir
• آدرس ایمیل جهت مکاتبه ی پرسنل اداری: emplideas@alzahra.ac.ir
• آدرس ایمیل جهت مکاتبه ی دانشجویان:    studideas@alzahra.ac.ir  

 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/02
تعداد بازدید:
4133
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.