۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور
كارشناسان
جهت ارتباط مستقیم، به ابتدای شماره ها عدد 8569 را اضافه نمایید.
مرکز تلفن دانشگاه : 88044040 و 8-88044051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/16
تعداد بازدید:
4237
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.