۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر

دانش آموختگان سال 95

کارشناسی اسما عظیمی منتظر گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی الهام کدخدا گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی بتول روشنی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی بهار کر گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی تانیا قادری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی خاطره قاسمی هدایت گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا شکیبا گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سپیده محسنی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی صاعده طاهری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی طناز ضامنی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی عاطفه جربان گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه پرویزی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم رحیمی حماملو گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم نفیسی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ملیکا افشارکهن گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی میترا علی نژادصوفی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مینو شعاعی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی نگار داخته ورنکش گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی نوریه مهدی زادگان گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی هما نصیری گروه مهندسی کامپیوتر

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/25
تعداد بازدید:
579
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.