۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر

دانش آموختگان سال 87

کارشناسی الهه معین الدینی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی پونه وارسته گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی حکیمی ملیحه گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی حورا انتظاری هروی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی روشنک محمدزاد حمید گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم جلالی نیا گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مهیا یوسفی سالکده گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی خورشید مهدئی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه خواجه محمود گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی آرزو ترکمن گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی آزاده مهدوی آزاد گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی بنفشه فشارکی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی بهاره تقوی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی بهاره جهانتاب گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی بیتاسادات کیانا گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی راضیه مولائی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی رقیه نوروزی موالو گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ریحانه جان نثاری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا رکنی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا علیزاده فنائلو گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زینب وکیل گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سپیده خوشیده گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سپیده سادات جعفری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سمانه جان آقائی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه کلاه دوزاصفهانی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه گل دار گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم عسگری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم یزدی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مطهره اعرافی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی معصومه کردیان گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مهسا غفاریان زاده گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی نسرین اکرمی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی هانیه سادات سرکی گروه مهندسی کامپیوتر

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/25
تعداد بازدید:
637
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.