۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي

دانش آموختگان سال 88

کارشناسی الهه قاسمی کمیشانی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه جباری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه فقفورمغربی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی گیلدا خسروی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مینا احمدی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا خانی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه خردمندی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی آزاده حیدری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی آنی مگردومیان گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی افسانه خیریان سهی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی الهام واحدی بالستانی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی الهه صادقی مقدم بیلندی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی بشری پیشگو گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ثمین صدری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی حبیبه گونه فراهانی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ریحانه نعمتی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا ارضی سلطان گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا رفعت پناه گشتی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا قندهاری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ساره سادات میرپوریان گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ساناز فرج زاده گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سحر مداح ممقانی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سعیده مطیعیان نجار گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فائزه مهدوی پور گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه پارسی نژاد گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه فرشادفر گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی لیلا پناهی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی لیلا طلایی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مرجان مستعلی پارسا گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم جعفری برواتی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم روشنی مقدم گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم کوهزادی هیکوئی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی معصومه راجی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی میترا حسینی جعفری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مینا حیدری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی نرجس افشاری اسفیدواجانی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سادات شمس دولت آبادی زهرا گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی محبوبه حسن زاده گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مهدیه شهریاری گروه مهندسی کامپیوتر

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/25
تعداد بازدید:
363
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.