۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي

دانش آموختگان سال 89

کارشناسی اشرف عاشقی حسین آبادی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی اعظم برخی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی الهام امامی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی الهام امینی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی الهام فلاح گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی الهه حبیبی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی حمیده شهبازی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی حوریه خلج زاده گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی رها صادقی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا غفاریان گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا محمدبگی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زینب رشیدی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سمانه فلاح مراد گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی شادی نوروزی فر گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی شراره شکوری مقدم منفرد گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی شهرزاد ریاحی چالشتری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی عاطفه شاهانی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی عطیه عربی آشتیانی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی عطیه فیروزه گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه برخوردارپور گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه جعفری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه فتحی دهکردی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه گلپایگانی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی لیلا سعیدی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی لیلا فتاحی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مونا مشایخی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی نازپر یزدان فر گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی نسرین احمدی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی هدیه صعودی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ل میس لوی صادق الزبیدی گروه مهندسی کامپیوتر

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/25
تعداد بازدید:
307
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.