۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر

دانش آموختگان سال 94

کارشناسی افسانه صادق نژاد گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی الهام حمیدیان گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی پریسا نصیری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی حمیده شیروانی هرندی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا عربعلی زاده مهابادی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهراسادات یاسینی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زینب بهمن پور گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سارا هادیان نائینی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سارا واشقانی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سکینه صفاری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سمانه عارف زاده گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سوگند پوریوسفی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سیده مائده عمادی چاشمی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی شبنم تورنینی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی شبنم علی پور گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی شبنم غلام شاهی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه محمدی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فرناز کچیان گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فهیمه شریفی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مرضیه قره داغی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم صلواتی پور گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مهدیه مظفریان گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مهسا قنواتی نسب گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی نازنین قربانیان گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی نسیم توحیدی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی یاسمن عابدینی گروه مهندسی کامپیوتر

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/25
تعداد بازدید:
678
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.