۱۳۹۹ دوشنبه ۵ آبان
دانش آموختگان سال 90
کارشناسی زینب انبیائی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مرجان عظیمی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی السادات شبیری هانیه گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی الهام برزگرشنگل گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی بهاره سادات حسینی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زینب امینی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سیده راحیل موسوی میرکلائی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی عطیه محمدی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه روزبهانی اکبری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه عسگری بیدهندی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم اسدآبادی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی معصومه مهتابی اوغانی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی منا اسدی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی منصوره اخوان گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مهتاب شریفی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مهسا خوشنودی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مهسا هراتیان نژاد گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مهناز شرافتی زرنق گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مهناز کوپائی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی میترا خسروجردی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مینا فرشچی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی نسیم بادی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی هانیه رسولی منش گروه مهندسی کامپیوتر
تاریخ به روز رسانی:
1398/01/25
تعداد بازدید:
293
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.