۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي

دانش آموختگان سال 91

کارشناسی المیرا جوادپور گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی بنفشه خداقدیر گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی بی تا نامور گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی پگاه آمی احمدی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا علوی کیا گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا مافی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سارا شیرمحمد گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی شهربانو میرزاآقائی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی شیوا کامکار گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی غزال رستم زاد گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه صمدی نیارکی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه وارث گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم داوری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم رهبرماسوله گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم فتحیان بروجنی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم سادات نزاریان گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مهسا میرعبداللهی شمس گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مهناز وکیلی زهرانی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مینا بدری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مینا کلهر گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی نرگس صافی گروه مهندسی کامپیوتر

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/25
تعداد بازدید:
302
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.