۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان

طرح درس

 
 نوشین ریاحی : پردازش سیگنال های گسسته پردازش و بازشناسی گفتار مدار منطقی معماری کامپیوتر
 بهروز قلی زاده :    
 وجیه ثابتی :گسستهسیستم های نرم افزاری اتکا پذیر  
 محمد رضا کیوان پور :    
فریبرز موسوی مدنی :     
 مهران شرقی :    
 محمد حسین هاشمی نژاد : رایانش تکاملیطراحی شی گرا  مهندسی نرم افزار پیشرفتهمهندسی نرم افزار 
رضا عزمی :     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/01
تعداد بازدید:
2322
گروه کامپیوتر
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.