۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان

اعضای هیات علمیاسامی و رزومه شماره داخلی  ایمیل تخصص پورتال تصویر
نوشین ریاحی 2159 nriahi@alzahra.ac.ir پردازش و شناسایی گفتار، پردازش هوشمند متن، پردازش سیگنال های پزشکی ورود
محمدرضا کیوانپور  2150  keyvanpour@alzahra.ac.ir   ورود  
 رضا عزمی  2173 azmi@alzahra.ac.ir   ورود  
وجیهه ثابتی   2143     ورود  
محمدحسین هاشمی نژاد  2177  smh.hasheminejad@Alzahra.ac.ir  مهندسی نرم افزار، معماری نرم افزار،آزمون نرم افزار، الگوریتم های تکاملی، هوش تجاری ورود  

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/20
تعداد بازدید:
145
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.