۱۴۰۳ دوشنبه ۲۵ تير

مجموعه تصاویر

 
 
 
آزمایشگاه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا
      آزمایشگاه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا
آزمایشگاه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا
      آزمایشگاه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا
 آزمایشگاه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا       آزمایشگاه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا
آزمایشگاه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا
      آزمایشگاه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا
 آزمایشگاه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا       آزمایشگاه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا 
 آزمایشگاه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا       آزمایشگاه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا 
     
آزمایشگاه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا
      آزمایشگاه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا
       
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/02
تعداد بازدید:
1314
آزمایشگاه مهندسی عمران
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.