۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۰ مهر
مجموعه تصاویر
 
 آزمایشگاه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا    آزمایشگاه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا
 آزمایشگاه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا    آزمایشگاه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا
 آزمایشگاه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا    آزمایشگاه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا
 آزمایشگاه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا   
 
آزمایشگاه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا 
     
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/02
تعداد بازدید:
550
آزمایشگاه مهندسی صنایع
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.