۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۰ مهر
فرایند تایید فعالیت های پژوهشی در سامانه گلستان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/18
تعداد بازدید:
383
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.