۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۰ مهر
امور پژوهشي و اجرايي
نشريات علمي معتبر
نشريات علمي نامعتبر  
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/29
تعداد بازدید:
446
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.