۱۳۹۹ دوشنبه ۵ آبان
میهمان کامل به سایر دانشگاه ها چه مراحلی دارد؟
سئوال:
پاسخ:
- ثبت‌نام در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم (در اردیبشهت ماه)
- بررسی درخواست و تأیید آن توسط دانشگاه مبدأ در سامانه ( درصورت موافقت)
- بررسی درخواست و تأیید آن توسط دانشگاه مقصد در سامانه ( در صورت موافقت)
- چاپ و ارائه تصویر درخواست در سامانه وزارت علوم ( توسط دانشجو)
- تأیید فرم یاد‌شده توسط دانشکده
- تأیید فرم یاد‌شده توسط مدیرامور آموزشی
- ثبت و ارسال فرم به دانشگاه مقصد
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1397/12/01
تعداد بازدید:
199
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.