۱۳۹۹ دوشنبه ۵ آبان
میهمان کامل به دانشگاه الزهرا چه مراحلی دارد؟
سئوال:
پاسخ:
- ثبت‌نام در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم (در اردیبهشت ماه)
- بررسی درخواست‌ها در کمیته میهمانی و انتقال دانشگاه الزهرا (س)
- ثبت موافقت و مخالفت‌ها در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم توسط واحد نقل و انتقالات
- مراجعه دانشجو به سامانه خدمات آموزشی و رویت نتیجه درخواست
- تهیه نامه به دانشگاه مبدأ توسط مدیریت امور آموزشی
- ارائه نامه دروس درخواستی برای میهمانی توسط دانشگاه مبدأ (در صورت موافقت)
- انتخاب واحد دانشجو در زمان تعیین شده در تقویم دانشگاهی دانشگاه الزهرا (س)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1397/12/01
تعداد بازدید:
192
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.