۱۳۹۹ دوشنبه ۵ آبان
میهمان تک درس به سایر دانشگاه ها چه مراحلی دارد؟
سئوال:
پاسخ:
- مراجعه دانشجو به دانشکده برای دریافت فرم معرفی‌نامه
- تأیید مدیر گروه در دانشکده مربوطه
- مراجعه دانشجو به مدیریت امور آموزشی برای تأیید مدیر امور آموزشی
- ثبت فرم در دبیرخانه مدیریت امور آموزشی
- تحویل فرم توسط دانشجو و ارائه آن به دانشگاه مقصد
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1397/12/01
تعداد بازدید:
189
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.