۱۳۹۹ دوشنبه ۵ آبان
میهمان تک درس به دانشگاه الزهرا چه مراحلی دارد؟
سئوال:
پاسخ:
- ارائه معرفی‌نامه از دانشگاه مبدأ به مدیریت امور آموزشی
- دریافت فرم انتخاب واحد از مدیریت امور آموزشی
- مراجعه دانشجو به دانشکده مربوطه برای درج کد درس و تعیین گروه درسی
- تأیید مدیر گروه مربوطه
- مراجعه دانشجو به مدیریت امور آموزشی برای تخصیص شماره دانشجویی
- ثبت انتخاب واحدهای اخذ شده در مدیریت امور آموزشی
- مراجعه
دانشجو به مسؤول مالی معاونت آموزشی واریز شهریه
 
 
 
 
 
تاریخ:
1397/12/01
تعداد بازدید:
218
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.