۱۳۹۹ دوشنبه ۵ آبان
انصراف از تحصیل چه مراحلی دارد؟
سئوال:
پاسخ:
- دریافت فرم انصراف از واحد نقل و انتقالات (توسط دانشجو)
- پس از تسویه حساب تحویل فرم به آموزش دانشکده (توسط دانشجو)
- ارسال پرونده از آموزش دانشکده به واحد نقل و انتقالات
- تحویل مدارک به دانشجو
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1397/12/01
تعداد بازدید:
294
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.