۱۳۹۹ دوشنبه ۵ آبان
انتقال دائم چه مراحلی دارد؟
سئوال:
پاسخ:
- درخواست دانشجو به مدیریت امور آموزشی
- دریافت فرم مربوطه به انتقال دائم از واحد نقل و انتقالات ( توسط دانشجو)
- تکمیل فرم مربوطه توسط دانشکده
- تأیید فرم مربوطه توسط مدیر امور آموزشی
- ثبت و ارسال فرم به دانشگاه مقصد
- دریافت نامه از دانشگاه مقصد در صورت موافقت
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1397/12/01
تعداد بازدید:
211
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.