۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر

طرح درس

 
زهرا پاچناری:                                                                
مهراله رخشانی مهر:             
 حنیفه ایمانیان:  Computer Programming Environmental Engineering  Fluid Mechanics  Hydraulic Structures  Hydraulics Hydrology Numerical Computing 
فرزانه اجاق نژاد:   Dynamics Engineering Mathematics   Simulation Solid-Mechanics-1 Solid-Mechanics-2   Structural-analysis-1 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/25
تعداد بازدید:
2207
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.