۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان

اعضای هیات علمیاسامی و رزومه شماره داخلی  ایمیل تخصص پورتال تصویر
فرزانه اجاق نژاد 2174  f.ojaghnezhad@alzahra.ac.ir مکانیک محاسباتی در جامدات، تئوری سطوح در جامدات، تئوری الاستیسیته تعمیم یافته، مکانیک نانوسازه ها، میکرو مکانیک خرابی در جامدات
ورود
مهراله رخشانی مهر   m.rakhshanimehr@alzahra.ac.ir  بتن سبک و توانمند، مقاوم سازی با پلیمر مسلح شده با الیاف FRP، قابلیت اعتماد
ورود
کاملیا انزوایی   c.enzevaee@alzahra.ac.ir 
ورود
محمدامین رودک  3033   تحلیل قابلیت اطمینان سازه ها
ورود

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/20
تعداد بازدید:
74
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.