۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۰ فروردين

مجلات داخلي دانشكده
 

گروه مهندسي كامپيوتر

 

  
 
آرشيو نشريه  اخبار نشريه   ارتباط با ما
 
 
 
 

گروه مهندسي برق

 

نشريه .....
 
 
آرشيو نشريه اخبار نشريه ارتباط با ما
 
 
 
 
 

گروه مهندسي مكانيك

 
 
نشريه .....
 
  
آرشيو نشريه اخبار نشريه ارتباط با ما
 
 
 
 
 

گروه مهندسي صنايع

 
 
نشريه .....
 
 
 
آرشيو نشريه اخبار نشريه ارتباط با ما
 
 
 
 
 

گروه مهندسي عمران

 
 
نشريه .....
 
 
 
آرشيو نشريه اخبار نشريه ارتباط با ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روزرسانی:
1396/11/28
تعداد بازدید:
1796
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.