۱۴۰۰ يکشنبه ۱۰ مرداد

استاد مشاور

 
 
دکتر وجیهه ثابتی مشاور انجمن IT دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا
 
 
استاد مشاور: سرکار خانم دکتر وجیه ثابتی
عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات : دکترای مهندسی کامپیوتر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/02
تعداد بازدید:
1233
انجمن IT
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.