۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۸ تير

کمیته صیانت از عفاف و حجابکمیته صیانت از عفاف و حجاب با سه کارگروه متفاوت دراسفند 1393 شروع به کار کرد و درصدد است تا موضوع حجاب را از جنبه های درونی تقویت و زمینه ای را فراهم نماید تا حجاب یک امر درونی شود.

این کمیته با تشکیل کارگروه های ذیل در دانشگاه ها حول سه محور: آموزش و آگاه سازی، ارشاد و تذکر و برخورد با متخلفان، به بررسی و برنامه ریزی در این امر مهم می پردازد.


1) اعضای کارگروه فرهنگی حجاب و عفاف:
• معاون فرهنگی و اجتماعی
• نماینده دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه
• مدیر روابط عمومی
• استاد مشاور کانون حجاب و عفاف
• نماینده بسیج کارکنان
• نمایندگان تشکل های اسلامی دانشجویان

تعداد جلسات در هر سال:
سال 1393 : یک جلسه
سال 1394: دو جلسه


2) اعضای کارگروه حقوقی و انضباطی حجاب و عفاف:
• معاون فرهنگی و اجتماعی
• مدیر حراست
• مسئول کمیته انضباطی
• مسئول اداره امور خوابگاهها
• نماینده بخش حقوقی

تعداد جلسات در هر سال:
سال 1394: پنج جلسه
سال 1395: یک جلسه
سال 1396 : یک جلسه


3) اعضای کارگروه پژوهشی حجاب و عفاف:
• معاون فرهنگی و اجتماعی
• اعضای هیات علمی
• دبیر هم اندیشی اساتید
• نمانیده مرکز مشاوره دانشجویی

تعداد جلسات در هر سال:
سال 1394: سه جلسه
سال 1395: چهار جلسه
سال 1396 : شش جلسه

تاریخ به روز رسانی:
1397/01/05
تعداد بازدید:
9388
دانشگاه الزهرا
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، معاونت فرهنگی و اجتماعی
کدپستی :
1993893973
تلفن : 982188213547+    982185692496+ فاکس : 982188213547 +
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.