۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۷ تير

کمیته ناظر بر نشریات دانشجوییهدف از برگزاری جلسات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی، نظارت بر عملکرد نشریات دانشگاهی، صدور مجوز انتشار نشریات و رسیدگی به تخلفات می باشد. در جلسات موارد طرح و پس از بحث و بررسی با موافقت اکثریت اعضاء تصمیم نهایی اتخاذ می شود.
این کمیته در دانشگاه الزهرا(س) از سال 1379 تاسیس و برگزار شده است.

اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی:
1. معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
2. نماینده دفترنمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه
3.  سه عضو از اعضای هیات علمی دانشگاه
4. عضو حقوقدان
5. سه نماینده از مدیران مسئول نشریات دانشجویی
6. مدیر فرهنگی


تعداد جلسات تشکیل شده :
سال1384: 9 جلسه
سال1385: 7 جلسه
سال1386: 7 جلسه
سال1387: 6 جلسه
سال1388: 6 جلسه
سال1389: 9 جلسه
سال1390: 7 جلسه
سال1391: 7 جلسه
سال1392: 7 جلسه
سال1393: 8 جلسه
سال1394: 7 جلسه
سال1395: 6 جلسه
سال 1396: 7 جلسه

تاریخ به روز رسانی:
1397/01/21
تعداد بازدید:
7593
دانشگاه الزهرا
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، معاونت فرهنگی و اجتماعی
کدپستی :
1993893973
تلفن : 982188213547+    982185692496+ فاکس : 982188213547 +
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.