۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر

معاون، مدیران و کارشناسان

 
 
 
 
 

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)

سرکار خانم دکتر زینب صادقی سهل آباد

تحصیلات : دکترای زبان و ادبیات روسی از دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات روسی از دانشگاه تهران
کارشناسی زبان و ادبیات روسی از دانشگاه تهران
پست الکترونیک : z.sadeghi@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88213547
تلفن تماس داخلی : 2496
نمابر : 88213547
 رزومه
 
 
 
 
 

معاون مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی
( کارشناس ارشد کانون های فرهنگی و اجتماعی، مسئول دبیرخانه و عضو کمیته آموزشی فرهنگی مدیریت سبز)
 
سرکار خانم نرگس میرمعینی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی از موسسه غیر انتفاعی خاتم(ص)
کارشناسی روان شناسی بالینی از دانشگاه الزهرا(س)
پست الکترونیک: n.mirmoeeni@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88213547
تلفن تماس داخلی : 2495
نمابر : 88213547

 
 
 
معاون مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

سرکار خانم اقبال اصلانی

تحصیلات : کارشناس ارشد اندیشه سیاسی اسلام از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
کارشناسی زیست شناسی از دانشگاه الزهرا(س)
پست الکترونیک : .e.aslani@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88056908
تلفن تماس داخلی : 2494
نمابر : 88213547
 
 

مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی

سرکار خانم عطیه کاظم فرحزادی

تحصیلات : کارشناسی ارشد الهیات، فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه الزهرا(س)
کارشناسی فیزیک از دانشگاه الزهرا(س)
پست الکترونیک :
شماره تماس مستقیم : 88213547
تلفن تماس داخلی : 2496
نمابر : 88213547
 

کارشناسان معاونت فرهنگی اجتماعی

 

کارشناس سمعی بصری
 
سرکار خانم زهرا رامتین

تحصیلات: کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه هنر
کارشناسی نقاشی از دانشگاه الزهرا(س)
کاردانی مامایی از دانشگاه سبزوار
پست الکترونیک: z.ramtin@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 85692892
تلفن تماس داخلی : 2892
نمابر : 88213547


کارشناس مالی
( کارشناس کمیته آموزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی) 

سرکار خانم طاهره حسین زاده

تحصیلات : کارشناسی فقه و حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
پست الکترونیک: thoseinzadeh@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88216899
تلفن تماس داخلی : 2892
نمابر : 88213547


کارشناس مسئول سمعی بصری، تبلیغات و رسانه دیجیتال
(کارشناس ناظر سامانه جامع فرهنگی و سامانه اطلاع رسانی فرهنگی، کارشناس سایت و پایگاه اطلاع رسانی،
کارشناس IT  و فضای مجازی، خبرنگار فرهنگی و رابط اطلاع رسانی روابط عمومی)
( عضو کمیته آموزشی فرهنگی مدیریت سبز)

سرکار خانم مریم صمدیان

تحصیلات :کارشناسی نقاشی از دانشگاه الزهرا(س)
پست الکترونیک : samadiyan@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 85692405 , 88625817
تلفن تماس داخلی : 2405
نمابر : 88213547


کارشناس مراسم و مناسبت ها و کانون های مذهبی
( کارشناس کانون های مذهبی، مسابقات فرهنگی و فعالیت های دینی و قرآنی
و مسئول دبیرخانه شورای تخصصی فرهنگی دانشگاه)

سرکار خانم زهرا صدری

تحصیلات : کارشناسی ارشد شیمی فیزیک از دانشگاه الزهرا(س)
کارشناسی شیمی محض از دانشگاه الزهرا(س)
پست الکترونیک : z.sadri@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88041343 .85692895
تلفن تماس داخلی : 2895
نمابر : 88213547


کارشناس مسئول نظارت وارزیابی
(کارشناس ثبت در درگاه فرهنگی وزارت عتف)
 
سرکار خانم فرانک نیسی

تحصیلات :کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه الزهرا(س)
پست الکترونیک : f.neici@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 85692488
تلفن تماس داخلی : 2488
نمابر : 88213547


کارشناس مسئول نشریات دانشجویی
(رابط ستاد حج و زیارت وزارت علوم، مسئول دبیرخانه شورای تعامل و تبادل نظردانشجو و دانشگاه)

سرکار خانم دکتر زهرا وزیری

تحصیلات : دکترای برنامه ریزی درسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی از دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی روان شناسی از دانشگاه الزهرا(س)
پست الکترونیک : z.vaziri@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88041343
تلفن تماس داخلی : 2497
نمابر : 88213547کارشناس مسئول تشکلهای اسلامی
(مسئول دبیرخانه  نظارت برتشکلهای اسلامی، مسئول دبیرخانه کمیسیون ماده یک ارتقاء اساتید)

سرکار خانم طاهره هوشنگی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت تحول  ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیک : t.hushangi@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 85692498
تلفن تماس داخلی : 2498
نمابر : 88213547
کارشناس انجمن های علمی دانشجویی

سرکار خانم فاطمه طاها (فرخاری)

تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی از دانشگاه الزهرا(س)
کارشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی از دانشگاه بیرجند
پست الکترونیک :
شماره تماس مستقیم : 85692898
تلفن تماس داخلی : 2898
نمابر : 88213547

 
 
 
کارشناس انجمن های علمی دانشجویی

سرکار خانم ضیافت بیاتی

تحصیلات : کارشناسی ارشد پژوهش هنراز دانشگاه الزهرا(س)
کارشناسی نقاشی از دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیک :
شماره تماس مستقیم : 85692493
تلفن تماس داخلی : 2493
نمابر : 88213547
 
 
 
 کارشناس سامانه جامع فرهنگی 

سرکار خانم الهام ارجینی

تحصیلات : کارشناسی ارشد فتونیک از دانشگاه الزهرا(س)
کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر از دانشگاه بناب
پست الکترونیک:e.arjeini@gmail.com
شماره تماس مستقیم : 85692893
تلفن تماس داخلی : 2893
نمابر : 88213547
 
 
 
کارشناس مطالعات فرهنگی

جناب آقای محمد مهدی فلاح

تحصیلات : کارشناسی ارشد فلسفۀ دین از دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه تهران 
پست الکترونیک: m.mahdi.fallah@gmail.com
شماره تماس مستقیم : 85692430
تلفن تماس داخلی : 2430
نمابر : 88213547
 
 
 
کارشناس کانون های هنری

سرکار خانم بیتا منوچهری

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه تهران( پردیس فارابی)
کارشناسی 
پست الکترونیک :
شماره تماس مستقیم : 85692497
تلفن تماس داخلی : 2497
نمابر : 88213547
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/08/12
تعداد بازدید:
9999
دانشگاه الزهرا
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، معاونت فرهنگی و اجتماعی
کدپستی :
1993893973
تلفن : 982188213547+    982185692496+ فاکس : 982188213547 +
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.