۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان

طرح درس

 
جعفر باقری نژاد :                                                        
پرویز فتاحی :         
محمد علی صنیعی منفرد :         
مریم اسمعیلی :         
رضا سمیع زاده :         
 مهدی سیف برقی :    
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/09
تعداد بازدید:
1609
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.