۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۶ آذر

معرفی انجمن

 
 
مفهوم استاندارد می تواند نشان دھنده انسجام و انضباط فعالیت ھای فکری، علمی، فنی و فرھنگی جامعه باشد. استاندارد به معنای اعم خود مترادف با نظم و استاندارد سازی مترادف با تنظیم و به نظم کشیدن است. استاندارد نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجارت بشری است که به صورت مقررات و نظام ھایی جهت ایجاد ھماھنگی، افزایش میزان تفاھم و تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت و صرفه جویی در اقتصاد درآمده است. استانداردها موضوعات گوناگونی را در بر می گیرند و تنها مربوط به کالا نمی شوند، بلکه بسیاری از خدمات را نیز شامل می شوند. ھر کالا یا ھر نوع خدماتی باید در یک چارچوب مشخص ارائه شود و این چارچوب ھا را می توان با استاندارد تعریف نمود.
 
معرفی انجمن علمی دانشجویی استاندارد دانشگاه الزهرا(س)
 
انجمن علمی دانشجویی استاندارد دانشگاه الزهرا(س) یک انجمن بین رشته ای است که در این زمینه فعالیت می کند و هدف از تشکیل آن, آشنایی دانشجویان با سازمان های ملی, منطقه ای و بین المللی استاندارد و فرآیند تدوین استاندارد در این سازمان ها است.
این انجمن علمی در راستای دستیابی به اهداف مذکور به برگزاری دوره های آموزشی مختلفی برای دانشجویان می پردازد زیرا نقش دانشجویان در ساخت جهانی بهتر به عنوان تدوین کنندگان و کاربران آینده استانداردها انکار ناپذیر است.
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/12/06
تعداد بازدید:
452
دانشگاه الزهرا
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، معاونت فرهنگی و اجتماعی
کدپستی :
1993893973
تلفن : 982188213547+    982185692496+ فاکس : 982188213547 +
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.