۱۴۰۰ يکشنبه ۱۰ مرداد

اعضای هیات علمی

 اسامی اعضای هیات علمی داخلی   ایمیل  تخصص پرتال شخصی  تصویر 
مریم اسمعیلی  2014 esmaeili_m@alzahra.ac.irنظریه بازی ها، تحقیق در عملیات، مدیریت زنجیره تامین، قراردادهای سرویسی ورود 
جعفر باقری نژاد  2178 jbagheri@alzahra.ac.ir

نظریه صف، زمانبندی ومدیریت پروژه، مکان یابی تخصصی، مدیریت کیفیت، مهندسی فناوری و نوآوری، مدیریت تکنولوژی و نوآوری

ورود 
محمد علی صنیعی منفرد2155    تحقیق در عملیات، قابلیت اطمینان، فرآیندهای احتمالی ورود  
رضا سمیع زاده2163  rsamizadeh@alzahra.ac.ir    ورود  
پرویز فتاحی2191  p.fattahi@alzahra.ac.ir زمانبندی تولید   ورود  
مهدی سیف برقی2150  m.seifbarghy@alzahra.ac.ir ورود 
حمیده دانش کاظمی
 2151
 H.A.Daneshkazemi@gmail.com
     
غلامرضا نصیری 2154reza_nasiri@aut.ac.ir  ورود
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/05
تعداد بازدید:
4985
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.