۱۴۰۰ يکشنبه ۱۰ مرداد

اعضای هیات علمی

 اسامی اعضای هیات علمی داخلی   ایمیل  تخصص پرتال شخصی  تصویر 

فاطمه احمدی بویاغچی

 2140 fahmadi@alzahra.ac.ir
   ورود

نگین مفتونی

 2141n.maftouni@alzahra.ac.ir    ورود 

حامد مقتدری

 2161 h.moqtaderi@alzahra.ac.ir    ورود
محمدصادق عابدی نژاد 3034

     m.abedinejad@alzahra.ac.ir

 ورود  
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/22
تعداد بازدید:
3716
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.