۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ دي
کارگاه روش تحقیق (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1400/06/18
تعداد بازدید:
148
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.