۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ آبان
وبینار تخصصی "برنامه ریزی پیشرفته زنجیره تامین مبتنی بر راهکار SAP"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1399/04/29
تعداد بازدید:
164
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.