۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي

دانش آموختگان سال 84

کارشناسی ازاده صفری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی اسیه روزبهانی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی اسیه صالحی فتح ابادی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی الناز دل پیشه گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی الهام خاتمیان اسکوئی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی الهه سالار گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی حنانه افشارتربتی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی خدیجه یوسفی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ریحانه شیرازیان گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا حاجیها گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زینب زحمتکش راوری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سمانه کبیری طامه گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سمیه آب نیکی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه جعفری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه دهقان دهنوی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه ساغری چی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه کریمی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه کریمی راد گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فرزانه میر هادی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی قنبری نگار ق گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مائده حاجی آقا محسنی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم بیسادی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی منیژه شعبانی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی نازی رشیدی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ناهید فرخی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی نجمه باغبانی پاریزی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی نسترن سعیدی فرید گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی نغمه رمضانی ایوکی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی نوشین گلزاده گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی نوشین نجاری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی آزاده کوه کن گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی اکرم بیگی هرچگانی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه اصل مطلب نژاد گروه مهندسی کامپیوتر

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/24
تعداد بازدید:
366
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.