۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي

دانش آموختگان سال 86

کارشناسی الهام علی قارداش گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی الهه مختاری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ریحانه ربیعی شکار اسطلخی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا فوزی فرد گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهراسادات شفیعی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سارا علی نظری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سحر مزدورنوری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سیده زهرا کاظمی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه رجبی النی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مهدیه حکیمی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی پریسا فصیحی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا بشاری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا میرزایی فیروزی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا نوروزی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهراالسادات طبائی عقدائی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سالویا شادبخت گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سحر یوسفی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سمانه علی اکبرنظری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سیده زهرا موسوی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سیده سیمین علوی زاده گرمی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سیده فاطمه مصطفوی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه جلیلیان طبری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه فولادوند گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه قاسمی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه مبشر گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فهیمه فرجی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم ابریشم فروشان اصل گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم اقارب پرست گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم سیه پر گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم معظمی گودرزی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی معصومه صیدی قرانقیه گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مهدیه زاهدیان ورنوسفادرانی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مهسا دهقان جزینی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مینا فهیمی پیره گلین گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ندا نیک اختر گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی الهدی رجبی آهنگری بنت گروه مهندسی کامپیوتر

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/25
تعداد بازدید:
322
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.