۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي

دانش آموختگان سال 85

کارشناسی آزاده ادیبی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی اعظم پیوندی پور گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی السادات آیت الهی طباطبایی هدی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی پری ناز معماریان گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی پریسا محمد پور گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی تیس مرادی ابدی امی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ربابه مهی جی نصر آبادی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا شریعتی سیده گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا شکوری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهرا قاسمی پور گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی زهراالسادات جعفری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سادات موسوی نفیسه گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سحر عراقی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سعیده نظری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سمیه افضلی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سمیه امرائی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سمیه بهرامی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سمیه شیراوندی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سوده بخشنده گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سیده زینب صمدی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی سیده صفیه سیادت گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی طاهره جان بزرگی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فائزه نظری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاخته عالمی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه سالار گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی فاطمه ناصری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی گلناز سهرابی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم جمالی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مهدیه ظهیری مهرآبادی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مهری صدوقی یزدی گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی هانیه باقری گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی عطیه ضراب زاده گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مریم یزدانی ورزنه گروه مهندسی کامپیوتر

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/25
تعداد بازدید:
374
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.