۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد

طرح نيروگاه خورشيدي دانشكده

 
مجري طرح: سركار خانم دكتر احمدي بوياغچي
عضو هيات علمي گروه مهندسي مكانيك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روزرسانی:
1398/02/28
تعداد بازدید:
1058
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.