۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر

یاداوری نکات مهم شیوه نامه یکپارچه آموزشی در مقطع دکتری

 
 

1- مهلت ارسال تصویب برنامه آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری ورودی 1400 طبق تبصره 3 ماده 29 شیوه نامه آموزشی دانشگاه تا پایان نیمسال اول تحصیلی می باشد.

2- مهلت ارائه نمره زبان برای دانشجویان دکتری ورودی 99 و بعد از آن بر اساس بند 3 تبصره 4 ماده 30 شیوه نامه آموزشی یکپارچه تا قبل از برگزاری ارزیابی کتبی جامع می باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روزرسانی:
1400/08/29
تعداد بازدید:
19
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.