۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان

ثبت و بررسی درخواست موارد خاص دانشجویان از طریق سامانه سجاد

 
 
 
 
راهنماي ثبت درخواست كميسيون از سامانه سجاد ==> (دانلود) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روزرسانی:
1400/06/28
تعداد بازدید:
26
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.