۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي

دستورالعمل و نحوه نگارش پایان نامه و رساله از نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 - 1399

 
 
 
 https://www.alzahra.ac.ir/page-GrdEducation/fa/18/form/pId19466
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روزرسانی:
1399/10/20
تعداد بازدید:
31
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.