۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

مجموعه تصاویر

آزمایشگاه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا

     
آزمایشگاه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا

آزمایشگاه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا

      آزمایشگاه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا
آزمایشگاه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا
     

       
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/02
تعداد بازدید:
649
آزمایشگاه مهندسی برق
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.