۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

برنامه هفتگی کلاس ها

 
 برنامه هفتگی آزمایشگاه های گروه برق دانشکده فنی و مهندسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/02
تعداد بازدید:
623
آزمایشگاه مهندسی برق
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.