۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر

امکانات

 
 
 آزمایشگاه الکترونیک
 آزمایشگاه الکترونیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهر
 
آزمایشگاه الکترونیک در طبقه همکف، اتاق شماره4 ساختمان خوارزمی دانشگاه الزهرا واقع شده است. این آزمایشگاه با بهره گیری از تجهیزات دقیق و استاندارد به بررسی عملی مدارات در دروس تئوری الکترونیک 1 ،2 می پردازد. هدف اصلی از برگزاری آزمایشگاه الکترونیک شناخت عناصر و قطعات الکترونیکی، تحلیل مدار های الکترونیکی و کاربرد این مدارات می باشد. این آزمایشگاه دارای 8 میز کار است که هر میز شامل تجهیزات، اسیلوسکوپ دو کاناله، فانکشن ژنراتور، منبع تغذیه DC و مولتی متر دیجیتال می باشد. 
 
 
 
 
 
 آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ
آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهر 
 
آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ در طبقه همکف اتاق شماره 4 ساختمان خوارزمی دانشگاه الزهرا واقع شده است. در این آزمایشگاه به بررسی عملی مدارات الکترونیکی و کاربرد این مدارات پرداخته می شود. این آزمایشگاه دارای 8 میز کار است که هر میز شامل تجهیزات، اسیلوسکوپ دو کاناله، فانکشن ژنراتور، منبع تغذیه DC و مولتی متر دیجیتال می باشد 
 
 
 
 
 
 آزمایشگاه مدار الکتریکی
آزمایشگاه مدار الکترونیکی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهر 
 
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری واقع در طبقه همکف اتاق شماره 4 ساختمان خوارزمی دانشگاه الزهرا می باشد. هدف از این آزمایشگاه شناخت و نحوه عملکرد عناصر مختلف به کار رفته در یک مدار الکتریکی (سلف، خازن و مقاومت) و بررسی قوانین حاکم بر آنها و همچنین شبیه سازی مدارات توسط نرم افزار می باشد و آموزش اصولی و صحیح نحوه کار با انواع مختلف دستگاه های اندازه گیری جهت تعیین پارامتر های مختلف در مدارات الکتریکی می باشد. این آزمایشگاه دارای 8 میز کار است که هر میز شامل یک اسیلوسکوپ دو کاناله، فانکشن ژنراتور، منبع تغذیه DC و مولتی متر دیجیتال می باشد. 
 
 
 
 
 
 آزمایشگاه تکنیک پالس
 آزمایشگاه تکنیک پلاس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهر
 
 آزمایشگاه تکنیک پالس واقع در طبقه همکف اتاق شماره 7 ساختمان خوارزمی دانشگاه الزهرا می باشد. هدف از این آزمایشگاه آشنایی با سیگنال های مختلف و عملکرد مدارات دیجیتال و المان های الکترونیکی در شرایط اعمال سیگنال به آنهاست. همچنین مباحثی همانند زمان صعود و نزول سیگنال، مفهموم تاخیر زمانی و تاثرات ناشی از افزایش فرکانس در مدارات دیجیتالی در این آزمایشگاه بررسی می شود
 
 
 
 
 
 آزمایشگاه کنترل خطی
 آزمایشگاه کنترل خطی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهر
 
 آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی در طبقه همکف اتاق شماره 7 ساختمان خوارزمی دانشگاه الزهرا واقع شده است. هدف از این آزمایشگاه شبیه سازی سیستم ها و بررسی پاسخ آنها در حوزه زمان و فرکانس و همچنین طراحی کنترل کننده بگونه ای که مطلوب های مورد نظر را فراهم آورد می باشد.
 
 
 
 
 
 آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
 آزمایشگاه مدارهای مخابراتی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهر
 
آزمایشگاه مخابرات در طبقه همکف اتاق شماره 7 ساختمان خوارزمی دانشگاه الزهرا واقع شده است. این آزمایشگاه دارای 6 میزکار مخابرات است که هر میز کار دارای ماژول های تغذیه، فانکشن ژنراتور، ماژول AM، ماژولFM، ماژول DSB و غیره می باشدکه به تحلیل انواع مدرات مخابراتی آنالوگ پرداخته می شود. 
 
 
 
 
 
 آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 1
 آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 1 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهر
 
آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 1 در طبقه همکف اتاق شماره 2 ساختمان خوارزمی دانشگاه الزهرا واقع شده است. این آزمایشگاه به معرفی و ساخت مدارهای دیجیتال ترکیبی و ترتیبی می پردازد که به شرح ذیل است :
1- پیاده سازی مدارات ترکیبی بوسیله ی گیت های منطقی
2- معرفی جدول کارنو و معادلات بول برای پیاده سازی و طراحی توابع خروجی بوسیله ی گیت های منطقی
3- طراحی و ساخت مدارات جمع کننده، تقریق کننده و مقایسه کننده
4- طراحی و ساخت مدارات دیکودر و انکودر بوسیله ی گیت های منطقی و معرفی مدارات مجتمع تجاری برای پیاده سازی این توابع
5- طراحی وساخت مدارات مالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر بوسیله ی گیت های منطقی و معرفی مدارات مجتمع تجاری برای پیاده سازی این توابع
6- بررسی نحوه ی عملکرد انواع مدارهای ترتیبی مانند ثبات ها، فلیپ فلاپ ها و شیفت رجیستر ها و معرفی مدارات مجتمع تجاری برای پیاده سازی آنها
7- طراحی و ساخت انواع شمارنده ها و معرفی مدارات مجتمع تجاری برای پیاده سازی آنها
6- شبیه سازی مدارات فوق توسط نرم افزارهای مربوطه (MULTI SIM ،CIRCUIT MAKER، Proteus و...)
 
 
 
 
 
 
 آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 2
 آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 2 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهر
 
آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 2 در طبقه همکف اتاق شماره 2 ساختمان خوارزمی دانشگاه الزهرا واقع شده است. آزمایشگاه با توجه به امکانات موجود شامل یک بورد آزمایشگاهی، امکان برنامه نویسی و تست همزمان را برای میکروکنترلر AVR فراهم آورده و فرصت مناسبی جهت ارتقائ مهارت برنامه نویسی و طراحی مدارات مختلف به صورت عملی و به کمک این میکرو کنترلر میباشد.در این آزمایشگاه مراحل پیاده سازی یک مدار دیجیتال روی AVR و نکات عملی آموزش داده می شود و دانشجو با ابزارهای مورد نیاز برای شبیه سازی و پیاده سازی این مدارها آشنا می گردد 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/02
تعداد بازدید:
1500
آزمایشگاه مهندسی برق
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.