۱۴۰۰ يکشنبه ۱۰ مرداد

برنامه کلاسی

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/26
تعداد بازدید:
62430
گروه مکانیک
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.