۱۴۰۲ پنج شنبه ۳۰ شهريور

انتشارات

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نمونه تالیفات اساتید گروه مهندسی کامپیوتر
 
 
نمونه تالیفات اساتید گروه مهندسی مکانیک
 
 
نمونه تالیفات اساتید گروه مهندسی برق
 
 
نمونه تالیفات اساتید گروه مهندسی صنایع

 
 
 
 
 
 
نمونه تالیفات اساتید گروه مهندسی عمران
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/09
تعداد بازدید:
2917
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.